БЕЗЛЍЧИЕ

БЕЗЛЍЧИЕ, мн. -ия, ср. Книж. 1. Само ед. Отсъствие на индивидуалност, на индивидуални черти; безличност. Макс забеляза как маската на безличие и нищожество върху лицето на непознатия се смъкна веднага. Промяната стана мигновено и бе поразителна. Д. Димов, Т, 229.

2. Безличен човек. Ала неговият честен ум не може да повярва, че прекрасната за него София може да го заменида предпочете някого от безличията на това пусто общество. Ив. Димов, АИДЖ, 131.

Списък на думите по буква