БЕЗЛУ̀НИЕ

БЕЗЛУ̀НИЕ, мн. няма, ср. Период, през който няма, не се вижда луна. Само при безлуние е страшно: тогава мъждеещите тук-там сокашки фенери напомнят гробищни кандила. Хр. Бръзицов, НЦ, 16. Наистина те бяха пресметнали безлунието, преди да тръгнат. П. Вежинов, ДБ, 212.

Списък на думите по буква