БЕЗЛЮ̀БНИЦА

БЕЗЛЮ̀БНИЦА ж. Диал. Мома, която няма либе. Да се събират, отбират / момите безлюбниците, / булките бездетниците. СбВСт, 293.

Списък на думите по буква