БЕЗЛЮ̀ДНО

БЕЗЛЮ̀ДНО нареч. С гл. съм в 3 л. ед. ч. Означава, че някъде няма люде, хора; пусто, празно. Безлюдно и пусто беше навред. Й. Йовков, ЧКГ, 274. Но около нас бе така шихо и безлюдно, сякаш по някакво чудо на земята бяхме останали живи само ние. П. Вежинов, ЗНН, 126.

Списък на думите по буква