БЕЗМАШЍНЕН

БЕЗМАШЍНЕН, -нна, -нно, мн, -нни, прил. Спец. Който се извършва без помощта на машини. Безмашинно превръщане на топлинната енергия в електрическа. Безмашинни термоелектрически преобразователи.

Списък на думите по буква