БЕЗМЀДЕН

БЕЗМЀДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Спец. Който не съдържа метала мед. Безмедни препарати.

Списък на думите по буква