БЕЗМЀРЕН

БЕЗМЀРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Книж. 1. Който е много голям по размер, площ и трудно може да се измери; неизмерим. Долини, падини, залесени хълмове постепенно се възвишаваха и изчезваха в безмерните предели на Алпите. Ал. Бабек, МЕ, 31. Не! / Далеч като другари верни / два комбайна в блокове безмерни / жънат и вършеят упорито / и чували пълнят с тежко жито. Л. Станчев, ВД, 16. Гледах хали как ся върло борят, / как ся гонят рой облаци черни, и надварят в пространства безмерни. Н, 1883, кн. 8-9, 923. И тържествено обещал на Ахмедовий син единствената си дъщеря за жена и безмерните си богатства в наследство. Ст. Ботьов, К (превод), 23.

2. Обикн. за чувства — който се проявява в много висока степен, извънредно голям, силен; изключителен, безкраен, безграничен, безпределен. И помисли, че силата му е безмерна, а волята му — закон за всички. Й. Йовков, СЛ, 126. Откъм Прищина прииждат цели тълпи пленници и бежанци .. От помръкналите им очи лъха такова безмерно отчаяние, че гърдите ти внезапно се изпълват със сълзи. В. Карагьозов, Избр. пр, 114. Безмерна радост. Безмерна тъга. Безмерна обич.

3. Остар. Който е извън мярката голям по количество или степен; прекомерен, прекален. Причините на бунтът биле безмерните даноци, които турците насила събирале. Хр. Ботев, Съч. 1929, 237. На 20 того железничарите обявиха стачка. Въодушевлението, с което те подеха борбата, .. , показа колко силно е било недоволството им от безмерната експлоатация, на която са подложени. Г. Георгиев, Избр. пр, 383. Безмерното грижене и треперане над децата много пъти ги похабява. У, 1871, кн. 17, 268.

Списък на думите по буква