БЕЗМЀРНОСТ

БЕЗМЀРНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от безмерен. Пази златния път на умереността както в радостите, тъй и в скърбите. Отбягвай всяка безмерност в чувствата си. Ал. Кръстевич, ВПЖ, 142.

Списък на думите по буква