БЕЗМЕТЀЖНОСТ

БЕЗМЕТЀЖНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отсъствие на тревога, смут; спокойствие. Морето беше равно и просторно като равнина. И въпреки цялата безметежност на пейзажа някаква необяснима тревога обхвана мургавия младеж. С. Чернишев, ВМ, 26. Че в тоя мир от тишина и нежност, / безветрие и ведра безметежност, / не чува се тръба на бран и бой. Хр. Ясенов, Събр. пр, 79.

Списък на думите по буква