БЕЗМЛЀЧНОСТ

БЕЗМЛЀЧНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от безмлечен.

Списък на думите по буква