БЕЗМО̀ЗЪЧЕН

БЕЗМО̀ЗЪЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. 1. В който няма мозък, мозъчно вещество. Безмозъчна кост.

2. Прен. Който няма ум, разсъдък, който не мисли, когато действа. Лудата навлизаше в последния стадий на болестта си. Приличаше на рефлексен препарат, на безмозъчно същество, което реагираше на всичко с блажено и безсмислено хилене. Д. Димов, Т, 336-337. Не пущат ги да престъпят нито

през прагът на екзархията. Каква е причината? Кой е крив? — Аз сякога мога да отговоря на тия два въпроса, че сме криви ние сами и нашето честито безглаво и безмозъчно правителство. С, 1872, бр. 46, 367.

Списък на думите по буква