БЕЗМУ̀ЖЕСТВЕНОСТ

БЕЗМУ̀ЖЕСТВЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Страхливост. Противоп. мъжество, храброст. И като искаше да представи прегрешаванието си по-умерено, отговаряше си сам на себе си за собствената си безмужественост: "Тъй било писано и орисано" — думаше. П. Р. Славейков, ОЛ (превод), 45.

Списък на думите по буква