БЕЗМЪ̀ЛВНИЧЕСТВО

БЕЗМЪ̀ЛВНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Книж. У еретиците-исихасти — безмълвие (в 3 знач.). — Първата степен — издигна гласа си Григорий Синаит и палецът на дясната му ръка отпусна няколко зърна от броеницата, която той непрестанно прехвърляше върху скута си — е алфа на безмълвничеството. Ст. Загорчинов, ДП, 289-290.

Списък на думите по буква