БЕЗМЪ̀ЛВНО

БЕЗМЪ̀ЛВНО нареч. Книж. 1. Без говор, без глас; мълчаливо, безгласно. Жените работеха в полето покорно и безмълвно. Й. Йовков, Разк. I, 123. Тя плачеше безмълвно, тихо, със стиснати устни. Д. Димов, Т, 264. ● Обр. Усамотените тук-там из градините брести и овошки стоеха безмълвно, с отпуснати листа. Елин Пелин, Съч. I, 17. Отдавна премина и лято, и пролет, / безмълвно пристъпя навъсена зима. В. Карагьозов, Избр. пр, 52.

2. С гл. съм в 3 л. ед. Означава, че някъде има спокойствие, тишина; безшумно, тихо. Лагерът беше притихнал. В планината беше спокойно и безмълвно. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 348. Наокол е шумно. Но в тази ограда / е глухо, безмълвно, всегдашен е сън. Ив. Вазов, Съч. I, 7.

Списък на думите по буква