БЕЗМЪ̀ЛВСТВАНЕ

БЕЗМЪ̀ЛВСТВАНЕ ср. Рядко. Книж. Отгл. същ. от безмълвствам; безмълвствуване.

Списък на думите по буква