БЕЗМЪ̀ЛВСТВУВАНЕ

БЕЗМЪ̀ЛВСТВУВАНЕ ср. Рядко. Книж. Отгл. същ. от безмълвствувам.

Списък на думите по буква