БЕЗНАДЀЖДЕН

БЕЗНАДЀЖДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. 1. Който не вдъхва надежда за успешен изход, за успешно осъществяване. Евгени разбра, че всеки опит за бягство или съпротива е безсмислен и безнадежден. Д. Ангелов, ЖС, 504. — Но бих желал да говоря още веднъж по телефона с Кавала. — Безнадеждна работа –- домакинът изцеди последните капки ракия от стъклото в чашата си. Д. Димов, Т, 551. Безнадеждна любов. Безнадеждна война. // За който няма изгледи, че ще се поправи, който е без изгледи за подобрение. Подполковник Каменов .. мислеше за болната си дъщеря. Положението ѝ тази сутрин беше безнадеждно. С бащиното си сърце той почувствува, че нейните дни са преброени, че трябва да се разделя с нея. К. Кръстев, К, 238–239. Кротките и послушни раи,.., сега си въобразяват, че империята е безнадежден болник и могат да я смажат с един удар? М. Стъпов, ЖСН, 218.

2. Който изразява липса на надежда, че може да се постигне или да се възвърне нещо. Чух плач. Сподавен, глух и безнадежден плач. Елин Пелин, ЧР, 61. Но измежду всички тия дебнещи очи имаше един поглед, умолителен и безнадежден, който отначало още някак привлече моето внимание. Д. Калфов, ПЮН, 135. Безнадеждна скръб.

3. Поет. Който е изгубил всякаква надежда за нещо; отчаян. А тизабрави ли ме, / ослепя ли от плакане, / онемя ли от чакане, — / или живота ти виси на косъм, / и чакаш края –безнадеждна и безстрастна? Е. Багряна, ЗМ, 71. Аз искам да те помня все така: / бездомна, безнадеждна и унила. Д. Дебелянов, Ст, 1946, 88. Макар безнадеждна, макар безгранично далечна, / у мене утеха ти дириш, о клета жена. Д. Бояджиев, Ст, 18.

4. В съчет. със същ. за качество (обикн. отрицателно) — който е в най-висока степен някакъв (такъв, какъвто е означено от съществителното); голям, изключителен, непоправим. Разумните доводи на Пиронев всякога са му досаждали и, тъй като сега нямаше настроение да спори с него, защото го смяташе за безнадежден формалист, той .. се съгласи сухо, привидно. Г. Караславов, ОХ IV, 291. Тии били така тъпи и неразбрани момчета, чтото учителят им не могъл да ги тръпи, а и на двамата дал път из училището навън, като на безнадеждни глупавци. Й. Груев, СП (превод), 287. Безнадежден пияница. Безнадежден комарджия. Безнадежден оптимист.

Списък на думите по буква