БЕЗНАДЗО̀РЕН

БЕЗНАДЗО̀РЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Книж. Който е оставен без надзор, без контрол; над който няма надзор. Макаренковско училище?.. промълви Домна… Пансион за безнадзорни, морално застрашени деца и малолетни престъпници обясни началникът. Б. Болгар, Б, 290. Останал от малък без баща, тато прекарва детинството си в сиромашия и в безнадзорно скитане. Т. Влайков, Пр I, 87.

Списък на думите по буква