БЕЗНАЧА̀ЛСТВО

БЕЗНАЧА̀ЛСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Анархия; безначалие. Всякой искал да бъде цар и от това в цяла България тогаз владеяло анархия (безначалство). Пч, 1871, кн. V, 73.

Списък на думите по буква