БЕЗНО̀Г

БЕЗНО̀Г, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Обикн. за влечуго — който по природа е без нозе, крака; безкрак. Тялото им [на червеите] е длъгнесто, безного, гладко или набърчено, понякога са покрити с влакна. Д. Мутев, ЕИ, 79.

2. Който е останал без нозе или е със сакати нозе, крака; безкрак. Видях безногия летец-герой / на филм — и образът му в мен остана. Ел. Багряна, П3, 61. По пътя от градината, във свойто / безделие неволно побледнели, / се връщаха петима инвалиди, / безноги върху своите колички. Ат. Далчев, Ст, 106.

Списък на думите по буква