БЕЗНРА̀ВСТВЕНИК

БЕЗНРА̀ВСТВЕНИК, мн. -ци, м. Рядко. Безнравствен човек. От такива безнравственици аз не мога да се не гнуся! П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 310.

Списък на думите по буква