БЕЗНРА̀ВСТВЕНИЦА

БЕЗНРА̀ВСТВЕНИЦА ж. Рядко. Безнравствена жена.

Списък на думите по буква