БЕЗНРА̀ВСТВЕНО

БЕЗНРА̀ВСТВЕНО. Нареч. от безнравствен (във 2 знач.); неморално, безпътно. Постъпва безнравствено. Живее безнравствено.

Списък на думите по буква