БЕЗНРА̀ВСТВЕНОСТ

БЕЗНРА̀ВСТВЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Нарушение на общоприетите норми за нравственост; отсъствие на добри нрави, на морал. Гибелното влияние на Византия, отразило се тъй силно с интригите си и политическата си безнравственост върху българския двор и политическия живот на България, беше внесло .. и религиозната си

анархия. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 130. А какво са върши у нас? Превождат са глупости, пишат са бездарни поезии, .. , проповядва са безнравственост и пр. СбПер. п II, 172.

Списък на думите по буква