БЕЗОБЍДЕН

БЕЗОБЍДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. 1. Който не е в състояние да нанесе обида, да засегне някого; незлобив. Тия хора са добри, наивни и безобидни. Щом заговорят — усмихват се сърдечно и весело, като деца. Й. Йовков, Разк. II, 7. Кротък и безобиден, Куша никога не отговаряше на закачките. Ст. Чилингиров, ПЖ, 25.

2. Който не съдържа обида и не причинява огорчение; незлобив. Думите идеха сами една подир друга .. , винаги придружени от лек, безобиден смях. Ст. Чилингиров, ПЖ, 102. Другарите му знаеха отдавна слабостта му към броеницата и си устройваха с него безобидни шеги. Г. Райчев, В., 29. От някаква съвсем безобидна дума, казана от мъжа ми, на която при други обстоятелства не бих обърнала внимание — избухнах в силен плач. Т. Масалитинова, Т, 58. Стихчетата му бяха наистина чудати, но от политическо гледище бяха съвсем безобидни. Г. Данаилов, ДС, 204. Безобиден намек.

3. Който не нанася, не причинява вреда, не е опасен; безвреден, безопасен. Това проклето животно, въпреки природата на хрътките, въобще тъпи и безобидни, беше твърде паметозлобиво. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 158. В тропиците домашните гущери са нещо като домашните котки — хората не ги преследват, защото безобидните животинки ги избавят от не съвсем безобидните насекоми. П. Вежинов, ДМ, 85. Няма нищо по-просто, по-безобидно от този цяр, който не възбужда никакво подсърдюване, никаква болежка. У, 1870, бр. 1, 61. Това лекарство може да се взима по-дълго време, то е съвсем безобидно.

Списък на думите по буква