БЕЗО̀БЛАЧНО

БЕЗО̀БЛАЧНО. Поет. Нареч. от безоблачен. Като майка подай ми ти вярна ръка, / поведи ме в безоблачно ясната заран / аз те виждам: ти гордо вървиш през века, / моя родна, окъпана в слънце Българийо! Мл. Исаев, О, 14. Зноен ден, / ден безоблачно тих, / предвещаваше утрото ранно. Л. Стефанова, СКО, 35. Аз я следвах и се мъчех да говоря също тъй леко като нея и да изглеждам също тъй отпуснат и безоблачно спокоен, макар че това никога не бе ми било толкова трудно, както сега. Б. Райнов, ДВ, 55.

Списък на думите по буква