БЕЗО̀БЛАЧНОСТ

БЕЗО̀БЛАЧНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от безоблачен.

Списък на думите по буква