БЕЗОБРА̀ЗНО

БЕЗОБРА̀ЗНО нареч. 1. По много грозен, крайно неприятен начин. Лицето беше безобразно изкривено с печат на ужас и страдания. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 106. Какви са тия кучета? .. На стада вървят те, обикалят в кръг, като затворени между планинските вериги, и лаят проглушително и безобразно. Ив. Хаджимарчев., ОК, 88.

2. Много лошо и крайно неприлично, възмутително. Държи се безобразно. Постъпва безобразно.

3. За означаване на много висока степен в проявата на някакво обикн. отрицателно качество или действие, изразено с думата, към която се отнася; извънредно много, прекалено, страшно, ужасно. Сички присъствующи, .. , зяпаха в устата на страшният разказвач, който лъжеше безобразно. З. Стоянов, ЗБВ I, 178. Из храстшпе се измъкна някакво грозно изгърбено животно, ни вълк, ни лъв, ни камила, с хищна муцуна и безобразно къси задни лапи. П. Бобев, ГЕ, 63. Той е безобразно тъп.Тя е безобразно дебела.Лицемери безобразно.

БЕЗО̀БРАЗНО

БЕЗО̀БРАЗНО. Нареч. от безобразен.

Списък на думите по буква