БЕЗОГЛЀДНОСТ

БЕЗОГЛЀДНОСТ, -тта̀, ж. Книж. Качество или проява на безогледен. Всичкото е да бъдеш силен, силен не чрез знания, не чрез умение, не чрез морал и благородство, а чрез безогледност. Ст. Чилингиров, РК, 179. В тази атака [сбомби] имаше някаква свирепа безогледност, която довеждаше до разбиването на противника, но струваше скъпо. Д. Димов, Т, 589.

Списък на думите по буква