БЕЗОЛО̀ВЕН

БЕЗОЛО̀ВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. В съчет.: Безоловен бензин. Вид рафиниран бензин, който не съдържа оловни производни и не замърсява околната среда. Комбинатът ще премине към производството на безоловен бензин. 24 часа, 2000, бр. 18, 7.

Списък на думите по буква