БЕЗОПА̀СНОСТ

БЕЗОПА̀СНОСТ, -тта̀, мн. няма. ж.

1. Качество на безопасен, отсъствие на опасност. Те плаваха още дълго време — толкова дълго, че Орфей започна да се чуди в какво именно се състои безопасността на това открито море! Г. Караславов, Избр. съч. V, 324.

2. Състояние, при което някого или нещо не заплашва опасност. Тука, настанени в пещерата с прикрит и замаскиран вход, наистина бяхме в пълна безопасност. П. Михайлов, МП, 115. — Тя често идваше, но когато лекарите ѝ казаха, че животът ви е в безопасност, изчезна. Д. Кисьов, Щ, 286. Прокопий разправя как Юстиниан, за да обезпечи безопасността на посетителите, заповядал да се укрепят с яки стени [минералните изори Лъджите]. П. Росен, ВПШ, 31.

Обществена безопасност. Истор. В периода 1907-1925 г. — отдел на полицията с инспектори и тайни агенти, който е имал за задача да запази обществения ред и сигурност в страната.

Списък на думите по буква