БЕЗОРЪ̀ДЕН

БЕЗОРЪ̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Остар. За тяло, предмет — който не принадлежи към растителния или животинския свят; неорганичен. Противоп. оръден. Безоръдните тела нямат оръдия за живот и не ся местят от само себе си, а растат само чрез налепяване и налагане, тии ся наричат минерали. Д. Мутев, ЕИ, 5–6. Всички естествени тела ся делят на оръдни или органически и на безоръдни или неорганически. Органически са животните и растенията. Неорганически са камънете. НКАФ (превод), 2.

Списък на думите по буква