БЕЗОСНОВА̀ТЕЛЕН

БЕЗОСНОВА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. ‑лни, прил. Кииж. Неоснователен. Безоснователни слухове. Безоснователно обвинение. Безоснователна надежда. Безоснователно твърдение.

Списък на думите по буква