БЕЗОСНОВА̀ТЕЛНО

БЕЗОСНОВА̀ТЕЛНО нареч. Книж. Неоснователно.

Списък на думите по буква