БЕЗОСНОВА̀ТЕЛНОСТ

БЕЗОСНОВА̀ТЕЛНОСТ, -тта̀, мн. няма. ж. Рядко. Книж. Неоснователност. Не е вече нужно, мислим, да се запираме повече на тоя разказ .. и даваме неговата безоснователност. ПСп, 1876, кн. ХI и ХII, 114.

Списък на думите по буква