БЕЗОСНО̀ВЕН

БЕЗОСНО̀ВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Остар. Книж. Безоснователен, неоснователен. Слух се разнесе пак за местене оттука. Но тоя път това не бе една съвсем безосновна новина, разгласена от мними телефонисти. Д. Калфов, ПЮН, 30. Слуха, че Фотинов ще издава някакъв вестник, срещаме и в едно писмо от 1850 година, из Ловеч, .. Тоя слух, .. , не бил безосновен. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 749.

Списък на думите по буква