БЕЗОТГОВО̀РНО

БЕЗОТГОВО̀РНО нареч. Без съзнание за отговорност. — Простете, ако ви обидих — .. но това, което ви говоря, за мене е най-голяма истина. Аз не съм гимназист, за да си позволя да говоря безотговорно, каквото ми дойде на езика. Д. Ангелов, ЖС, 243. Но да кажат открито и честно пред всички, а не на четири очи, където може да се говори всичко, да се клевети безотговорно, да се изопачават фактите. Ст. Марков, ДБ, 332.

Списък на думите по буква