БЕЗОТГОВО̀РНОСТ

БЕЗОТГОВО̀РНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отсъствие на отговорност, липса на съзнание за отговорност за дадени действия, постъпки. През времето на тогавашния председател е имало хаос и безотговорност. Инспекторът се чудеше как досегашните ревизии са отминавали всичките му поразии. Ст. Даскалов, СЛ, 451. Лошо е, когато съвестта отсъствува. Тогава говорим за безотговорност, за безсъвестност. Мор. Пр VIII кл, 22.

Списък на думите по буква