БЕЗОТЀЧЕСТВЕНИЦА

БЕЗОТЀЧЕСТВЕНИЦА ж. Жена безотечественик.

Списък на думите по буква