БЕЗОТЀЧЕСТВЕНОСТ

БЕЗОТЀЧЕСТВЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Липса на отношение, на чувство към отечеството, родината. Но макар че преди това, а дори и после, тая младеж често бе обеинявана в безотечественост, ни едно петно не замърси нейното име през тия тежки години. К. Константинов, ППГ, 244.

Списък на думите по буква