БЕЗОТКА̀ЗЕН

БЕЗОТКА̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Спец. За работа на уред, механизъм — който се извършва ритмично и добре, без да прекъсва, без да спира вследствие повреда.

— От рус. безотказный.

Списък на думите по буква