БЕЗОТКА̀ЗНО

БЕЗОТКА̀ЗНО. Спец. Нареч. от безотказен. От тези наглед дребни неща зависи сигурната работа на машината, дали тя ще работи безотказно или ще изисква постоянно да се притяга, регулира и поправя. НТМ, 1961, кн. 4, 14. Петнадесет години вече моторчето работеше "безотказно". П. Славински, ПЗ, 142.

Списък на думите по буква