БЕЗОТКА̀ЗНОСТ

БЕЗОТКА̀ЗНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Спец. Отсъствие на прекъсване, на спиране в действието на механизъм вследствие повреда. Отделните елементи на уредбата трябва да бъдат взаимно свързани така, че да бъде осигурена безаварийността и безотказността на работата на отворите на яза или язовирната стена. Ил. Илиев, ВТС, 13.

Списък на думите по буква