БЕЗПА̀МЕТСТВО

БЕЗПА̀МЕТСТВО, мн. няма, ср. Книж. Безпаметност. — Уу, и тебе познавам!махна старецът с ръка, като че ли искаше да пропъди своето безпаметство.Знам те, знам те! Г. Караславов, Избр. съч. I, 402. Аз снемах от стената заложен от някого кожен бич и биях до безпаметство кучето: по гърба, по очите, по мръсното лице. Г. Райчев, Избр. съч. II, 192.

Списък на думите по буква