БЕЗПАРДО̀ННО

БЕЗПАРДО̀ННО нареч. Книж. Грубо, безочливо, арогантно, безцеремонно. ● Обр. Те .. се държаха за суеверията, защото смятаха, че посредством това ще задържат по-дълго време старите времена при себе си и ще отдалечат идването на новото време, което безпардонно нахлуваше в котловината. Й. Радичков, ВН, 73.

Списък на думите по буква