БЕЗПАРТЍЕН

БЕЗПАРТЍЕН, -ѝйна, -ѝйно, мн. -ѝйни, прил. 1. Който не принадлежи към никаква политическа партия. "Не членувам в никаква политическа партия. Безпартиен съм." К. Калчев, ЖП, 206. Безпартийни маси.

2. Като същ. безпартиен (безпартийният) м., безпартийна<та> ж., безпартийни<те> мн. Лице, което не принадлежи към никаква политическа партия. Противоп. партиец, партийка. От всичко 2075 бригадирци в Хаинбоаз, девойки са 191. От тях 183 са ремсистки, две земсистки, две социалистки, четири — безпартийни. Г. Караславов, ПМ, 40. Бай Драган бил готов на всякакви жертви само да запази Ванюша. Нему, безпартийния, била поверена важна партийна задача. Ж. Колев и др., ЧБП, 19.

Списък на думите по буква