БЕЗПЀПЕЛЕН

БЕЗПЀПЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Спец. За горивен материал — при чието горене не остава пепел. Безпепелно топливо. Безпепелен кокс.

Списък на думите по буква