БЕЗПЕЧА̀ЛЕН

БЕЗПЕЧА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Остар. Книж. Който е без печал, без тъга, без грижи; безгрижен. Веселий и понякогаш умислений Велико напяваше с твърде жален глас една стара юнашка песен. А безпечалний Стоян играяше с кучетата си. В. Друмев, НФ, 12. Който е достигнал това състояние, е преминал вече в третата степен, де царува блаженство неизчерпаемо, живот безпечален и безсмъртен, тишина и мир, от нищо непомрачавани. Ст. Загорчинов, ДП, 291.

Списък на думите по буква