БЕЗПЀЧНО

БЕЗПЀЧНО. Остар. Книж., сега поет. Нареч. от безпечен; безгрижно. Ний си бъбряхме безпечно / зарад бъднина благата / и блаженство безконечно. Ив. Вазов, Съч. IV, 130. Тезей, без да има нито най-малко подозрение, стоял безпечно и гледал надалеч, и тогаз Ликомед го блъснал в бездната. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 60.

Списък на думите по буква