БЕЗПЛАТЀЖЕН

БЕЗПЛАТЀЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. Остар. Безплатен.

Списък на думите по буква